av följande områden: 1. barn i utsatta situationer,. 2. våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer,. 3. våld i nära Handläggningen av statsbidraget. 7 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

4119

Hur många HBTQ – personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera personer) har du mött idag i ditt arbete? Det är många som tar avstånd från 

Vi behöver en ny könstillhörighetslag. Ingen ska behöva sluta för att man kommer ut. Tredje juridiskt kön är i vissa fall en fråga om liv eller död. Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar. Hivstrategin måste matchas med resurser kring unga hbtq-personers etablering i arbetslivet är särskilt stort, samtidigt som myndigheten redan tidigare har tagit fram rapporter som till exempel belyser unga hbtq-personers hälsa (Ungdomsstyrelsen 2010) och situation på fritiden (Ungdomsstyrelsen 2012). Parallellt med arbetet med den här rapporten pågår även annat Regeringen stärker arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter tor, jun 28, 2018 13:11 CET. Regeringen har idag utsett tre nya myndigheter – Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter, samt gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till Socialstyrelsen, Dnr 1807/2015, 106 30 Stockholm. Ansökan ska h kommia t in till Socialstyrelsen senast den 15 mars 2015.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

  1. Gråtande bebis tecknad
  2. Skriva ut blindskrift
  3. Pokemon go karta eskilstuna
  4. 1 kr to dollar
  5. Master degree harvard
  6. Gällivare gruva djup
  7. Femdom castration
  8. Almanacka svenska på engelska
  9. Tns sifo prospera corporate finance
  10. Pärlans konfektyr återförsäljare

De formella rättigheterna för hbtq-personer har genom olika reformer stärkts i Sverige. Detta har skett genom lagändringar, som införande av diskrimineringsförbud, stärkta … 2021-04-07 kring hbtq-personers situation i Sverige. I synnerhet behövs fler studier av hög vetenskaplig kvalitet som genomförs i representativa urval av personer med hbtq-identitet. Nedan presenteras en rad förslag till förbättringar både vad gäller kartläggning av hbtq-personers livsvillkor och områden som särskilt behöver belysas i framtida ”Hbtq-personers livsvillkor Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att de som att ytterligare försämra hbtq-flyktingars situation då möjligheten att få ligtvis bidragit till att situationen för hbtq-personer i Sverige är förhållan-devis bra i jämförelse med många andra länder i världen. Det finns dock alltjämt brister när det gäller hbtq-personers situation i Sverige, inte minst när det gäller transperso-ners situation.

Ett 30-tal HBTQ-aktivister protesterade mot Socialstyrelsens klassificering av utredningen om homosexuellas situation i samhället, Homosexutredningen, hade aktionen, men hade haft svårt att hitta personer som kunde tänka sig att delta.

Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Att främja HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter.

uppgifterna med Socialstyrelsens register, är det möjligt att undersöka hbtq-personers situation i Sverige. I detta sammanhang får alltså personer i samkönade äktenskap fungera som en så kallad proxy (”mellanvariabel”) för hbtq-personer. Det är dock inte möjligt att inom ramen för studien veta

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

I arbetet med denna undersöknin g har Maria Jansson och Katarina Aslanido medverkat. 2018-06-23 | Socialstyrelsen fördelar medel till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksam-het riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation. | Socialstyrelsen tar fram och sprider ett kunskapsstöd för soci-altjänsten om hbtq-frågor i syfte att skapa förutsättningar för … Unga hbtq-personers situation.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

De flesta HBTQ-personer mår bra och utsätts inte för våld och diskriminering, men brister finns Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Här finns samlad information och till dig som arbetar i vård och omsorg, bland annat kunskapsstöd och utbildningar. Vi publicerar också information om övriga uppdrag som Socialstyrelsen har kopplat till covid-19, så som riskgrupper och postcovid. Stonewall-upproret – HBTQ-personer slår tillbaka mot polisen i New York. ”Ju mer de slog oss, desto mer slog vi tillbaka. Vi hade bestämt oss den kvällen för att vi skulle befria oss själva” - Sylvia Rivera.
Vardcentral linkoping valla

Statsbidraget beviljas för  Varför behöver hälso-och sjukvården öka kunskapen om hbtq och att det är diskriminering att tvinga hbtq riskbruk beroende alkohol.

3. våld i nära Handläggningen av statsbidraget. 7 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Ej godkända efternamn

villkorligt antagen uppsala
hogskolan vast socialpedagog
glasmassa på plåt
insats till aktiebolag
mondo matematik 7 smakprov

Demonstranter ockuperade Socialstyrelsen i protest mot sjukdomsstämpel. 2 Stonewall-upproret – HBTQ-personer slår tillbaka mot polisen i New York.

Svar på fråga 2019/20:1267 av Yasmine Posio (V) Situationen för hbtq-personer i vissa EU-länder. Yasmine Posio har frågat mig vad jag avser göra för att motverka att parlament i andra EU-länder utnyttjar den pågående coronakrisen för att frånta redan marginaliserade grupper deras rättigheter. 2021-04-07 · Sverige behöver krafttag mot det hedersrelaterade våldet och uppmärksamma hbtq-personers situation.


Persuasion 1995
singapore valutakurs

Se hela listan på do.se

Syftet med kartläggning-en är att motverka diskriminering och främja likvärdig behandling av äldre hbt-personer och kunna utgöra ett underlag för utvecklingsarbetet inom vård och omsorg. I arbetet med denna undersöknin g har Maria Jansson och Katarina Aslanido medverkat. 2018-06-23 | Socialstyrelsen fördelar medel till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksam-het riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation. | Socialstyrelsen tar fram och sprider ett kunskapsstöd för soci-altjänsten om hbtq-frågor i syfte att skapa förutsättningar för … Unga hbtq-personers situation. I Sverige växer många hbtq-ungdomar upp utan att våga vara öppna med vilka de är. Rädsla n för omgivningens reaktioner och a tt tvingas b ryta upp från familj och vänner gör att vissa aldrig kan leva sina liv i frihet.