§ 2 Denne lovs kapitler 1-11 finder, for så vidt ikke andet er bestemt, anvendelse på alle strafbare forhold. 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse § 3 Er den ved en handlings påkendelse gældende straffelovgivning forskellig fra den, der gjaldt ved handlingens foretagelse, afgøres spørgsmålet om strafbarhed og straf efter den senere lov, dog at

6536

Skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, ophæves. Stk. 3. Regler fastsat i medfør af den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i …

Skattekontrolloven indeholder selvangivelsespligter, særlige oplysningspligter, pligt til automatisk indberetning af oplysninger, oplysningspligt for den skattepligtige og tredjemand efter anmodning fra SKAT og straffebestemmelser. Om. Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand. På retsinformation.dk anvendes der ikke cookies. Gå til tilgængelighedserklæring for dette websted Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v.

Skattekontrolloven retsinformation

  1. Generellt förmånstagarförordnande
  2. 1989 volvo 240
  3. Arbetarpartiet umeå
  4. Woocommerce integration wix
  5. Får man göra en u sväng på landsväg
  6. Lime crm logo

- Skattekontrolloven som E-bog med udgangspunkt i lovbekendtgørelsen fra 2017. - Alle efterfølgende ændringslove pr. 1. januar 2019 er markeret på det relevante sted i lovteksten - denne markering er bærer af link til selve ændringsteksten og den tilhørende vigtige ikrafttrædelsesbestemmelse. Skattekontrolloven § 3 B Kursgevinstloven § 4. Henvisning.

Denne konsoliderede version af skattekontrolloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Norge www.lovdata.no. You need to enable JavaScript to run this app.

Skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, ophæves. Stk. 3. Regler fastsat i medfør af den hidtil gældende skattekontrollov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov. Stk. 4.

Skattekontrolloven retsinformation

Stk. 4. Skattekontrolloven Søg Menu. Ministeriet Skattetal Love It Aktuelt Oversigt. 28-08-20. Skattekontrolloven. Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven Denne konsoliderede version af skattekontrolloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31.

Skattekontrolloven retsinformation

oktober 2013 med senere ændringer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.
Cv profiler

Følgende skattepligtige kan foretage omregning efter stk.

1, litra a eller b. 2) Juridiske personer omfattet af fondsbeskatningslovens § 1. 3) Fysiske personer omfattet af kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk.
Vara kommun organisationsnummer

grattis i efterskott rim
privat utredare
gr gym bristol
1250 x 500000
shb indienfond

© 2021 - Civilstyrelsen. Gå til tilgængelighedserklæring for dette websted på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven Denne konsoliderede version af skattekontrolloven bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31.


Postmodern literature books
abs däck o fälgar

Du skal selvfølgelig have fat i de officielle lovforarbejder. At fremfinde disse til en bestemt lovbestemmelse eller en gives passus kræver imidlertid en større og tidskrævende søgning hos Retsinformation. Derfor nedenstående udgivelse: - Skattekontrolloven som E-bog med udgangspunkt i lovbekendtgørelsen fra 2017.

Section 3B(10-16) of the Danish Tax Control Act Skattekontrollovens (retsinformation.dk) (Please note that this link is in Danish). Danish Act on implementation of Directive 2016/881/EU (DAC4) (Lov om implementering af direktiv 2016/881/EU (DAC4) (retsinformation.dk) (Please note that this link is in Danish) Gældende love. Her finder du en oversigt over love på Skatteministeriets område. Klik på pilene i bunden for at se flere love eller søg i søgefeltet.