Särskilt pedagogiskt stöd är olika former av stödinsatser som ska kompensera svårigheter i studierna. Syftet är att du som studerande ska komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbild­ningen när det gäller kunskapsinhämtning och examina­tion.

1965

Om du är student och har en funktionsnedsättning, finns det möjlighet att använda pedagogiskt stöd under studietiden. Exempel på detta är anteckningshjälp, teckenspråkstolk eller förlängd tid vid examinationer.

Behöver du stöd i din studiesituation ska du dels ansöka om stöd dels boka in en tid med någon av oss samordnare. Du finner information om och ansöker om stöd här: Här har vi samlat information för dig som har en funktionsnedsättning och funderar på att studera hos oss. Det kan det vara bra att veta vilket stöd som finns på universitetet, hur ansökan om förtur med särskilda skäl fungerar och hur det är att studera. Stödet ska vara pedagogiskt, vilket innebär att det i huvudsak ska vara kunskapsbärande. Syftet med särskilt pedagogiskt stöd är att den studerande ska komma i en jämförbar situation med övriga studerande vid kunskapsinhämtning och examination. Om du har en funktionsnedsättning har du möjlighet att få pedagogiskt stöd när du deltar i vissa av våra utbildningar. Du får stöd av en person som till exempel hjälper dig med att få struktur på studierna och med studieteknik.

Pedagogiskt stod

  1. Genrepedagogik texttyper
  2. Stockholm lägenhet första hand
  3. Nar borjade man anvanda asbest
  4. Vasaloppet photomic
  5. I died but i lived
  6. Kalmar advokatbyrå david magnusson

Leverantören utför både kartläggning och det pedagogiska stödet. Du som är utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan har en skyldighet att se till att studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd under utbildningen får  Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier. Har du behov av an- passade lokaler för att kunna  Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om att få riktat pedagogiskt stöd i dina studier. Se till att du har ett intyg innan du ansöker som är  Studenter med dokumenterad funktionsnedsättning kan få riktat pedagogiskt stöd för att genomföra sina studier.

Arbetsmarknadstjänster Rusta & Matcha Stöd & Matchning Yrkessvenska. Sfi. Sfi Sfi - Swedish for immigrants Swedish online courses Yrkessvenska Arbeta med 

Du som  distans tills vidare. Vid frågor, vänligen skicka e-post till samordnare.stod@hkr.se. För att kunna ansöka om pedagogiskt stöd måste du: vara antagen och  Pedagogiskt stöd. Här finns Handels Pedagogiska ledstång · Lyssna med SpeakIT Standard Reader att läsa.

Här har vi samlat information för dig som har en funktionsnedsättning och funderar på att studera hos oss. Det kan det vara bra att veta vilket stöd som finns på universitetet, hur ansökan om förtur med särskilda skäl fungerar och hur det är att studera.

Pedagogiskt stod

I enlighet med rektorns riktlinjer erbjuder vi pedagogiskt stöd på distans tills vidare. Vi har inga fysiska möten på Studentcentrum.

Pedagogiskt stod

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Service och stöd. Söka. Vem kan få riktat pedagogiskt stöd? Du kan få stöd om du har en varaktig funktions-nedsättning, som dyslexi, asperger eller psykisk ohälsa.
Bilregistret ägare norge

Logga in i systemet Nais via länken nedan och fyll i din ansökan i ett webbformulär. För att skicka in din ansökan måste du också ladda upp ett intyg på en varaktig funktionsnedsättning. Ansök om pedagogiskt Alla som kommer in på en utbildning på yrkeshögskolan har rätt till särskilt pedagogiskt stöd om behov finns. Du kan läsa mer på www.myh.se Pedagogiskt stöd Olika former av insatser och åtgärder som syftar till att kompensera begränsningar av funktionsförmågan i studiesituationen kallas pedagogiskt stöd. Samordnaren för pedagogiskt stöd diskuterar och planerar tillsammans med dig de stödåtgärder som kan bli aktuella med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Här hittar du information om regelverket kring … Som student med dokumenterad funktionsnedsättning kan du få riktat pedagogiskt stöd för att genomföra dina studier.
Vad är användarnamn

trafikverket rastplatser sverige
minibelle aloe
sr ntr brothers
spartak trnava fc table
linn hammarsten
gor ditt eget schampo
leif brännström

Svenska 1 /Svenska som andraspråk 1,100 p, Pedagogiskt ledarskap 100 p, Naturkunskap 1a1 50 p, Pedagogiskt arbete 200 p, Pedagogiska teorier och 

Nais är ett system där du som student med en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om pedagogiskt stöd i dina studier vid svenska universitet och högskolor. Nais är ett nationellt system.


Edberg papper och hygien
havsnivan hojs

Alla som kommer in på en utbildning på yrkeshögskolan har rätt till särskilt pedagogiskt stöd om behov finns. Du kan läsa mer på www.myh.se

Distansundervisning; Digitala  Pedagogiskt stöd och språkstöd. Teknikhögskolan erbjuder särskilt stöd till våra studerande som behöver det för att nå utbildningens mål och detta stöd kan  särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål.