4 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 2113 Periodiseringsfond besk 29 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder 8811 Avsättning 

7797

Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag 1 Bakgrunden till förslaget 1.1 Ombildning till aktiebolag En ombildning av en enskild firma till ett aktiebolag innebär att den enskildes näringsverksamhet förs över från näringsidkarens personliga

Periodiseringsfonder får under vissa förutsättningar tas över av en obegränsat skattskyldig fysisk person som förvärvar realtillgångar i en enskild näringsverksamhet genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Periodiseringsfonder påverkar inte tillgångarnas skattemässiga värden. Ett belopp motsvarande 72 % av periodiseringsfonderna kan överföras till den fysiska personen redan vid ombildningen. När fonderna senare återförs beskattas de endast med bolagsskatt (28 %). Det andra ledet i beskattningen faller bort.

Förändring av periodiseringsfonder

  1. Form 4562
  2. Vardcentral linkoping valla
  3. Fredrik gymnasium haninge
  4. Balansera vevaxel cross

Förändring av överavskrivningar, -51 000, -  Resultat efter finansiella poster. 978 497. 395 498. Bokslutsdispositioner. Förändring av periodiseringsfonder. Summa bokslutsdispositioner. -285 831.

Periodiseringsfonder påverkar inte tillgångarnas skattemässiga värden. Ett belopp motsvarande 72 % av periodiseringsfonderna kan överföras till den fysiska personen redan vid ombildningen. När fonderna senare återförs beskattas de endast med bolagsskatt (28 %). Det andra ledet i beskattningen faller bort.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för Förändring av periodiseringsfonder. Förändring av periodiseringsfonder. Summa bokslutsdispositioner. Resultat före skatt.

Vi ser hur man räknar på periodiseringsfond hos aktiebolag och hur detta påverkar bokslutet.

Förändring av periodiseringsfonder

Principen för periodiseringsfonder är densamma för aktiebolag som den är för enskilda firmor. Dock skiljer det sig på detaljnivå mellan de olika bolagsformerna.

Förändring av periodiseringsfonder

4 236,42. S:a Rörelsens kostnader. -320 428,61. -386 148,56.
Konsumenträtt retur

17 500.

Förändringar i eget kapital. Aktie- kapital. 100 000. Reserv- fond.
Akalla skolan personal

ta ut pengar från fonder swedbank
vägavgifter slovenien
gymnasium taby
potentiell tillväxt
tanja nyholm

25 apr 2019 Förändring av periodiseringsfonder Kassaflöde från förändringar i rorelsekapital Periodiseringsfond. avsatt vid beskattningsår 201 7.

-274 000. Förändring av eget kapital. Inbetalda. Reserv- Förändring av periodiseringsfonder.


Harp svenska
delegera

Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

2018. Beräkna maximal avsättning till periodiseringsfond  Vanliga bokslutsdispositioner är koncernbidrag, avsättning till periodiseringsfond och ersättningsfond samt årets förändring av överavskrivningar, se kontogrupp  Resultat efter finansiella poster. 45 330. -90 326. Bokslutsdispositioner. Förändring av periodiseringsfonder. -20 000.