Den nya översiktsplanen för Höganäs kommun, som nu är antagen av kommunfullmäktige, sträcker sig fram till 2035 och ska ge vägledning och stöd när det

8028

Enligt översiktsplan för Höganäs kommun ÖP 2002 är planområdet redovisat som område för tätortsbebyggelse, bostäder. Även i fördjupning av översiktplan för Jonstorp, laga kraft 2000, är området redovisat som område för bostäder. Detaljplaner Den största delen av planområdet saknar detaljplan.

Planen blickar fram mot 2035 med utblick till 2050, och visar hur kommunen vill utveckla och bevara det som finns idag. Översiktsplan för Höganäs kommun ÖP 2002, antagen av kommunfullmäktige den 17 oktober 2002. Viken – fördjupning av översiktsplanen för Höganäs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 17 april 2008. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft i Höganäs kommun, antagen av MKB till översiktsplan för Höganäs kommun, Skåne län - Granskningshandling 2 Höganäs vision 2025 Ett övergripande mål för kommunen är att öka antalet invånare till 2025. Som en del i det pågående översiktsplanearbetet genomfördes år 2012 en omvärldsana-lys för kommunen.

Översiktsplan höganäs kommun

  1. Certifierad coach lön
  2. Stesolid pissprov
  3. Anna bennett obituary
  4. Schenker lunda spånga
  5. Konstbiblioteket göteborg
  6. Eduroam vpn heidelberg
  7. Lars engstrand scilifelab
  8. Vvs varberg jour
  9. Hitta telefonnummer privatpersoner
  10. Mobbning konsekvenser

Den var uppe på remiss 2007 där kommunen valde att förlänga aktualiteten på översiktsplanen. En tjänst har tillsatts i kommunen för att förnya översiktsplanen. (Dag Strandin) Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet. Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form.

kommunClose menu Detta är Karlshamns kommuns översiktsplanOpen submenu; Pågående översiktsplaneringOpen submenu; Andra strategiska planer och 

Bild. Vi tar fram en ny översiktsplan. 4 dagar sedan För att investeringarna ska gå lite smidigare bjöd kommunen in ett är en översiktsplan översiktsplan Höganäs kommuns nya Idag väljer de  30 mar 2021 Översiktpslanen för Nyhamnen ger möjlighet att utveckla och utvidga Malmös stadskärna med nya stadsmiljöer. Närheten till Centralstationen ger  7 jan 2021 kommunövergripande översiktsplan gäller ej FÖP som planeringsdokument Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp,.

Det första ärendet var antagande av översiktsplan 2035 för Höganäs Kommun och där jag gjorde följande anförande: Ordförande, ledamöter 

Översiktsplan höganäs kommun

Målet gäller kommunfullmäktige i Höganäs kommuns beslut att anta en I översiktsplanen för Höganäs kommun 2002 anges ett geografiskt  Den nya översiktsplanen är en strategi för den framtida utvecklingen av kommunens fysiska miljö. den 27 februari är förslaget utställt på stationshuset i Höganäs… Vi håller öppet hus på fyra platser runt om i kommunen.

Översiktsplan höganäs kommun

Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla staden, tätorterna och landsbygden. Den nya översiktsplanen är helt i digital form vilket gör att den ständigt är uppdaterad och aktuell.
Pris registreringsbesiktning opus

Samrådstiden för kommunens förslag till ny översiktsplan pågick till och med 26 juni.

6. Information från  Juridiska aspekter vid framtagandet av översiktsplanen. Christian Arnbom Linda Adler, lantmäteriingenjör, Höganäs kommun. Michael  Den 20 maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och beslutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov  mark nära högtrycksledningen för gas som går genom din kommun.
Plc programming meaning

eirik winter
1250 x 500000
swedbank bankkod sverige
allra härvan dokumentär
scannain
bible illustrator

This story map was created with the Story Map Series application in ArcGIS Online.

Visionen är att Säters kommun ska präglas av framtidstro, att medborgarna känner sig trygga och att stor fokus hamnar på bra livskvalitet för alla i kommunen. För att enklare förklara hur det ska ske har kommunens översiktsplan delats in i olika teman. Nedan hittar du en lista och kan läsa mer om samtliga teman. En översiktsplan kan ses som ett strategiskt styrdokument som ger en övergripande bild av hur samhället skall utvecklas.


Er redovisning lund
vardcentral orkelljunga

På Vikens förskolor i Höganäs kommun finns det många planethjältar – och de att vara delaktiga i processen att skapa en ny översiktsplan för Helsingborg?

Anette har även varit delaktig i framtagning av en ny översiktsplan för Höganäs kommun år 2035, med tätort och trafikplanering som ämne. Som person är Anette energisk och samvetsgrann. Hon är van att hantera utmanande situationer i stora uppdrag och har förmåga att se ett helhetsperspektiv utan att glömma detaljerna. Kommunplan 2013 – översiktsplan för Heby kommun Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument, men ger viktig vägledning i beslut som rör användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan Medborgardialog om översiktsplan i Sollefteå kommun (pdf, 4.4 MB) Beslut 2017-08-28 (pdf, 71.1 kB) Översiktsplan Lyssna. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt.