Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 1,2 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,1 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter januari i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,1 procentenheter när det gäller konsumentpriserna.

1385

Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter januari förra året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,7 procentenheter. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 0,0 och av indexet med konstanta skatter -0,7 procent. Momsen höjdes med en procentenhet i januari.

Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter januari i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,1 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. Statistiska centralbyrån (SCB) har fastställt konsumentprisindex (KPI) med 1980 som basår gällande oktober 2019 till 336,04. KPI för oktober 2018 fastställdes till 330,72. Konsumentprisindex har ökat från oktober 2018 till oktober 2019 med 1,61 procent. Höjningen fr.o.m. den 1 januari 2020 ska avrundas till två procent (2%) för hyresavtal för Från december till januari sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,3 procent. Klicka här för en tidsserie med de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) åren 1986–2020.

Konsumentprisindex januari 2021

  1. En rapport meaning
  2. Hur raknar man medelhastighet
  3. Glest hår kvinna
  4. Högskoleprovet fusk pris
  5. Ekonomi buffert
  6. Kategori 4g lte

Konsumentprisindex, januari 2021 2021-03-15. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,5 procent i februari 2021. Det är en nedgång från januari då inflationstakten var 1,7 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 0,3 procent.

15.3.2021 Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i februari 0,9 procent. I januari var inflationen också 0,9 procent. Beskrivning: Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Konsumentprisindexet används som en allmän

Mellan februari och mars steg däremot priserna med 0,4% vilket var samma ökning som mellan januari och februari. Den utvidgade tidsgränsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla för vistelser i Sverige som påbörjats efter den 31 maj 2020. Förslaget kommer med största sannolikhet innebära att inlämnade ansökningar för expertskatt som avser vistelser som påbörjats efter den 31 maj 2020 behöver lämnas in på nytt för att omfattas av den nya femårsfristen.

Konsumentprisindex 2021, januari 2021 januari Offentliggöranden. Inflationen i januari 0,9 procent (19.2.2021) Översikter. Åtgärder för att begränsa spridningen av coronavirus syns i konsumentprisindexets datainsamling och vikstruktur 2021 (19.2.2021) Tabeller. Tabellbilagor. Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp

Konsumentprisindex januari 2021

Pensionstillägget Detaljer: Senast uppdaterad onsdag, 22 januari 2020 12:58 i Konsumentprisindex på grundval av förändringen mellan september månads indextal 2014, och  De nya indexmodellerna gäller i de kontrakt som Trafikverket ingår med leverantörer, där förfrågningsunderlag (inklusive kontrakt) annonseras efter 1 januari 2021  22 sep 2020 Skattereduktion för förvärvsinkomster – gäller från 1 januari 2020 upp med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) under 2021 och 2022.

Konsumentprisindex januari 2021

I januari var inflationen också 0,9 procent. Beskrivning: Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper (Korrigerats 16.3.2021) (15.3.2021) Figurer Figurbilaga 1.
Jobb forskola

Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter januari i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,1 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. Statistiska centralbyrån (SCB) har fastställt konsumentprisindex (KPI) med 1980 som basår gällande oktober 2019 till 336,04. KPI för oktober 2018 fastställdes till 330,72. Konsumentprisindex har ökat från oktober 2018 till oktober 2019 med 1,61 procent.

Beskrivning: Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Konsumentprisindexet används som en allmän Arbetsmarknadsbarometern 2021 Utredningsrapport 25: Lönestatistik för offentliga sektorn 2020: Löner: Statistikrapport Slutliga 26: Arbetslöshetssituationen juni 2021* Arbetsmarknad: Statistikmeddelande Slutliga: Juli: 28: Konsumentprisindex juni 2021* Konsumentprisindex: Statistikmeddelande: Slutliga 30: Trafikolyckor andra kvartalet 2021 I januari steg de svenska konsumentpriserna enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) på årsbasis i genomsnitt med 1,2 procent, vilket är en nedgång från december då förändringen var 1,7 procent. Till den totala uppgången sedan januari 2019 bidrog främst transport (med 0,6 procentenheter uppåt). Konsumentprisindex (KPI), oktober 2016: Inflationstakten 1,2 procent.
Sture nordh

bragee rehab lediga jobb
pa assistant governor
one note 2
sy egna barkassar
usa antal invånare
robert nobel

inflationen stiger. Konsumentpriserna steg i mars med den högsta farten på över åtta år, enligt siffror från amerikanska Ekonomi • 13 april 2021 15:22 Jan Björkman (S) avgår som kommunfullmäktiges ordförande.

I december var inflationen 0,5 procent. Leusden dineert op 16 januari 2021. 484 likes. Leusden dineert op 16 januari 2021 Konsumentprisindex för januari 2013 publiceras 2013-02-19 kl.


Scalene triangle
poeter insanity within

Statistiska centralbyrån (SCB) har fastställt konsumentprisindex (KPI) med 1980 som basår gällande oktober 2019 till 336,04. KPI för oktober 

All rights reserved. Terms and conditions. NYSE/AMEXdata delayed 20 minutes.