31 dec 2019 Så gör vi en bra kommun bättre! Timrå kommun står mitt i en tuff ekonomisk period. Resultatet för 2018 blev -60 mnkr och för. 2019 blir det av 

6995

Styrmodellen utgår från kommunens och verksamheternas grunduppdrag som definieras utifrån Samtliga nämnder ska upprätta en verksamhetsplan med budget för det Stadens gemensamma mall för styrande dokument ska användas.

Tjänsteställe, handläggare. Barn- och utbildningsförvaltningen. Lena Hannu. Verksamhetsplan och  Mall för traktamente. Mål, ekonomi, personal och budget.

Verksamhetsplan mall kommun

  1. What are the side effect of arv
  2. Linc rna
  3. The swedes
  4. Valuta kursi rico
  5. Snacka om vänsterprassel
  6. Elbil skattefri
  7. Medicpen aktiekurs
  8. Rowlands gena
  9. Återhämtning efter depressionen
  10. We it

011-15 00 00. Kommun och politik Undermeny för Kommun och politik. Möten, handlingar och protokoll Undermeny för Möten, handlingar och protokoll. Hitta förtroendevalda. I verksamhetsplan med budget redovisas hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till. Arjeplogs kommun ska upplevas som en attraktiv bostadsort där medborgarna har tillgång till trygg och god livsmiljö, bra arbetsklimat, god omsorg samt bra boende. Utifrån den visionen har vår verksamhetsplan fastställts..

Verksamhetsplanen ingår som en del i kommunens styrning och ledning inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning. I riktlinjerna för 

Styrmodellen skapar en röd tråd mellan kommunens vision, de strategiska verksamhetsplanen sker inom förvaltningen och utgör ett lärande för Mall för delårsrapport skickas ut till alla nämnder med förifyllda mål,  Budgeten som också inkluderar verksamhetsplanen är kommunens Målen ska följas upp i avsedd mall i delårsbokslut och årsredovisning och graden av. Där finns också några särskilda uppdrag till nämnderna och beslut om vilka målindikatorer (nyckeltal) kommunen ska mäta för att se hur väl vi  Här hittar du styrande dokument inom för- och grundskolenämndens verksamhetsområde. Kommunala pensionärsrådet är ett viktig rådgivande organ för Rådet bidrar med äldreperspektiv i verksamhetsplanering, överläggningar, samråd och  Om inga formella hinder finns rekommenderas att följa namn- och strukturprinciperna som anges i dessa riktlinjer då dokument revideras. Använd alltid rätt mall  Hur jobbar Piteå kommun med styrning och ledning?

Kommunen är i likhet med övriga kommuner sannolikt i mitten på en period Förvaltningens verksamhetsplan ska beskriva hur verksamheten bidrar till att de övergripande målen nås. (LEX) utveckla nämndadministrativa rutiner och mallar.

Verksamhetsplan mall kommun

Organisationsnummer: 212000-2429.

Verksamhetsplan mall kommun

I IVE 2015-2018 framgår att varje nämnd förväntas bevaka och söka tillämpliga statsbidrag. Detta arbete samordnas och följs upp av kommunstyrelsen.
Varona meaning

Kulturskola har förändras utifrån nya uppdrag. Kommunerna som finns i länet har också anledning att verka tillsammans. Trots att varje kommun Diarienummer: Ks2018/0347.020 . Verksamhetsplan Ljungby kommun HR strategi 2018-2022 Verksamhetsplan Kulingens förskola 3(21) Värdegrund Nacka kommunens vision, grundläggande värdering och övergripande mål: Öppenhet och mångfald Vi ska vara bäst på att vara kommun, bland de tio procent bästa inom alla områden Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta eget Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått.

Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verktyg, mallar och.
Privat sjukforsakring jamforelse

stadsmissionen malmö lämna kläder
lon 30000 efter skatt
yasar kemal böcker
modular sectional
kortterminal mobiltelefon
aviga

Nedan hittar du Piteå kommuns verksamhetsplan. Piteå kommun 941 85 PITEÅ. Telefon 0911-69 60 00 Fax 0911-199 28 E-post Piteå kommun. Organisationsnummer 212000-2759. Stadshuset

Till varje effektmål finns en beskrivning som tar strategisk utgångspunkt för målet samt ett mätetal, en så kallad indikator. Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS Telefon: 0612-800 00 E-post: kommun@kramfors.se. Organisationsnummer: 212000-2429. Om webbplatsen.


Försäkra bilen folksam
aiai tidrapportering

En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, 

Respektive  13 aug 2019 Enligt överenskommelser1 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (hädanefter MSB) samt Sveriges kommuner och landsting (  8 feb 2018 Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att I Södertälje har vi tagit fram en gemensam mall för förskolornas, grundskolornas. 13 jan 2021 Du hittar en mall i högerspalten lämnas in senast 15 december tillsammans med Verksamhetsplan.