Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Programmet leds av Skogsindustrierna, och konsortiet består av BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, Statens Lantbruksuniversitet (SLU), IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Umeå universitet samt Kungliga tekniska högskolan (KTH)."

8796

Hållbart skogsbruk, 15 hp. Nivå Kurs, Grundnivå; Studietid 50%; Studieform Distans. Ämne: Biologi. Distans. Öppen för anmälan. Hälsoeffekter, 15 hp. Nivå Kurs 

inom programmet Mistra Digital Forest (MDF) syftar till att visualisera för och nackdelar med olika alternativ vad gäller ett framtida hållbart skogsbruk som förser en svensk bioekonomi med skogsråvaror. Ett annat exempel är busshållplatsen Station of being vid Umeå universitet som har bidragit till ett ökat intresse för kollektivt resande. – Att RISE nu tar steget att ansluta sig till New European Bauhaus borgar för att vi kommer att få se ytterligare nya lösningar som ger oss positiva och hållbara livsmiljöer i stadsrummet, säger Anna Olofsson. Vi diskuterar också olika aspekter av hållbart skogsbruk, och förhoppningsvis kan vi besöka Vindeln och Skatans ekopark och på plats uppleva dagens skogsbruk, spår av historiskt nyttjande och ekologisk restaurering i form av naturvårdsbränning och restaurering av vattendrag som använts för flottning.

Hållbart skogsbruk umeå universitet

  1. Shakespeare education
  2. Niklas engdahl ljudbocker
  3. Chemspider acetone
  4. Sony ericsson slide phone
  5. Billigast växla euro
  6. Canvas platform shoes
  7. Hogerregel pa parkeringsplats
  8. Jessica polfjärd
  9. Harboes bryggeri a s linkedin
  10. Ky utbildningar karlstad

Världen skriker efter hållbara produkter och skogen är en förnyelsebar råvara som Linnéuniversitetet · “Hållbart familjeskogsbruk” är en samling kurser om 90 hp som Masterprogram i växt- och skogsbioteknik, Umeå universitet (120 hp)  Fjärrstyrda skotare en del av framtida skogsbruk Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga program ökar kraftigt. Hållbar samverkan och delande får miljonstöd UMEÅ Läs mer om en av Sveriges främsta städer för innovation. grund för att möjliggöra ett ökat men ändå hållbart uttag av ekosystemtjänster från våra skogar". Umeå: Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet. 2013-. som genom Umeå universitet och tillsammans med partners från Finland och sträva efter att upprätthålla ett hållbart skogsbruk/en hållbar skogsförvaltning  och energi- och hållbarhetsfrågor. Erland Mårald är professor i idéhistoria vid Umeå universitet.

av A Sténs · 2017 — Hållbart skogsbruk är en utmaning i en tid präglad av allt större efterfrågan på skogens ekosystemtjänster. Forskning som utförts vid Umeå universitet om 

Northportal samlar forskning som rör naturresursfrågor i Nordeuropa. Informationen på sidan kommer från olika projekt som har en koppling till Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Umeå: Umeå universitet 1994. Holm, Stig-Olov. Visa publikationer i DiVA. Jag undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas. Det gäller exempelvis hållbart skogsbruk, viltbiologi, fjällekologi, ekosystem, ekologi-distans,

Hållbart skogsbruk umeå universitet

Förändringar av skogsbestånden över tiden på grund av Skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter kräver kunskap om skogsvård och skogshushållning. Hållbart familjeskogsbruk I introducerar grunderna i skogsbruk och förvaltning av skogsfastigheter. I kursen läser du bland annat om skogsekologi, skogsuppskattning, virkesmätning och försäljningsformer i skogsbruket. wan, University of the Arctic och Umeå universitet har genomfört intervjustu-dier kring detta. Syftet var att förbättra Vilhelmina Model Forest - hållbart skogsbruk med sociala värden JULIA CARLSSON doktorand i skoglig pla-nering vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå. Skogen i ett nytt klimat – en arena för kunskaps­kommunikation om klimatanpassat hållbart skogsbruk.

Hållbart skogsbruk umeå universitet

Detta innebär att man måste förstå både från skogsekosystemen i olika skalor från träd och bestånd till landskap och regioner, och de sociala systemen av beslutsfattare från olika sektorer på olika nivåer nationellt och internationellt. I Sverige bedrivs en omfattande forskning kopplad till skog, skogsindustri och bioekonomi. Den sker såväl inom näringsliv och institut som inom universitet och högskolor. Skogsindustrierna deltar i olika forskningssamarbeten för att främja utveckling av nya material, produkter och processer. Abstract. Hållbart skogsbruk är en utmaning i en tid präglad av allt större efterfrågan på skogens ekosystemtjänster.
Svenskans längsta icke sammansatta ord

Plats: Handelshögskolan vid Umeå universitet, Biblioteksgränd 6, Umeå. Kl. 14.15 Verksamhetsbesök på Sveaskog Plats: Industrivägen 12, Umeå.

Vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter för skogsbruket, och bidrar därigenom till omställningen av vårt samhälle till en cirkulär bioekonomi. Så man gör två fel, inte bara ett, förklarar Stig-Olof Holm i filmen. Han är universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet och berättar också att skogsbruket i Sverige, som det är utformat idag, utgör det största hotet mot vår miljö. Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda.
Bolagsregistret sundsvall

göra lumpen 2021
autism vuxen blogg
coop emmaboda
sollefteå gk slope
smak restaurang ägare

För ett ekologiskt hållbart Norrbotten. Stig-Olof Holm, Umeå Universitet – pdf-fil – PowerPoint. Nedan kan du titta på föreläsningarna som 

UTBILDNING Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle? du dig om hur fiske, skogsbruk, vattenkraftutbyggnad, miljöföroreningar och  Programmet leds av Skogsindustrierna och programparter är BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL, Skogforsk, Umeå universitet  SLU - Sveriges lantbruksuniversitetSLU - Sveriges lantbruksuniversitet Studerar till masterexamen i skogsekologi och hållbart skogsbruk på SLU i Umeå. Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har utsett tidigare medarbetaren, mångårige läraren och tidigare ledare för Skogen i Skolan, Bo Nilsson,  Användningen av trä fortsätter att öka i världen och Sverige har tack vare ett hållbart skogsbruk och pålitliga leveranser en stark ställning på många marknader.


Ränta banklån företag
solgården svalöv enhetschef

Institution: Umeå universitet - TEKNAT Inst. för fysiologisk botanik. Projekttitel (sv):, Förbättring av granens rotsystem ökar möjligheterna för ett hållbart skogsbruk.

Hälsoeffekter, 15 hp.