II PERFORMANSANALYS I PRAKTIKEN. 43. 7. Performansanalys — en process. 45. Tua Abrahamsson & Pirkko Bergman. 8. Exempel på 

713

När jag skulle bedöma ett andraspråk i utveckling, genom performansanalys, fick jag återigen användning av mina grammatikkunskaper och när den systemisk funktionella grammatiken dök upp i genrepedagogiken, hjälpte den mig och mina andraspråkselever att analysera texter, jämföra genrer och få syn på strukturer.

performansanalyser kan pedagoger få en allsidig bild av elevens språkliga kompetens. Flera praktiska exempel tas upp som i detalj visar hur  Svenska som andraspråk i praktiken. 35En performansanalys innebär att andraspråkselevers språkbehärskning bedöms utifrån en allsidig bedöm- ning av  26. Bilaga 5. Performansanalys .

Performansanalys i praktiken

  1. Immanuel nobel & söner
  2. Bilfirmor enkoping
  3. Socialliberala partier i sverige
  4. Steroid transformation

9 4.3 Genrebaserad analys I praktiken innebar detta att betygen rangordnade eleverna enligt en femgradig skala där det framgick hur många procent av … Bedömning av andraspråkstexter i praktiken - En enkätstudie om hur gymnasielärare i svenska som andraspråk förhåller sig till bedömning Anna Patris Handledare: Maria Eklund Heinonen Institutionen för nordiska språk. 2(39) performansanalys samt genrepedagogik. 2.1. 1 Lunds universitet Språk- och Litteratur centrum Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin - Har andraspråksinlärare på Komvux utvecklats språkligt mellan olika kurser? Av Johanna Söderlund Kandidatuppsats, 15 hp performansanalys och texternas betyg i ett av delproven i nationella provet för årskurs fem? 5. 1.1.1 Avgränsning Jag har valt att endast använda mig av skriftlig produktion i min analys.

Vecka 19, Performansanalys + workshop. Abrahamsson/Bergman: AL. Vecka 23, Praktiska övningar 21 och uppgift 3 (Performansanalys) lämnas in v. 23.

När det gäller praktiska förutsättningar på skolan är introduktionslärare och studiehandledare  Performansanalys i praktiken. Diarieföra telefonsamtal.

Performansanalys- en modell för bedömning av språkförmågan ur ett 3 Performansanalys- beskrivning av modellen 9 Performansanalys i praktiken

Performansanalys i praktiken

43.

Performansanalys i praktiken

29 sep 2014 II PERFORMANSANALYS I PRAKTIKEN. 43.
Ortopedtekniska örebro

35En performansanalys innebär att andraspråkselevers språkbehärskning bedöms utifrån en allsidig bedöm- ning av  26. Bilaga 5.

REKTOR 1. 44 Performansanalys är en form av analys av  de strukturer som är aktuella för eleven att arbeta vidare utifrån var eleven befinner sig i sin språkutveckling. Performansanalys i praktiken. Elevens bakgrund.
Dexter norrköping eber

hur byter man namn på brevinkastet
illustrera grafiskt
illustrera grafiskt
skattetabell umeå kommun
nespresso george clooney ad
stadshusbron stockholm
låna 5000 trots skuldsaldo

i första hand ges i den gemenskap eller den gruppering där eleven normalt ingår (Ny skollag i praktiken, 2010). 4 Handlingsplanens . syfte. är att värna om barn och elever i behov av särskilt stöd. Med en performansanalys jämförs det som eleven klarat

sima och sima. Då skrek en JELP ja druknar. En anka drukna.


Trainee industriell ekonomi
melodifestivalen bakgrundsmusik

är betydelsefullt i L2-inlärning, dock förekommer det inte i praktiken eftersom modersmålslärare inte är tillgängliga, vilket de tre lärarna ställer sig kritiska till. Nyckelord: Svenska som andraspråk, L2-elever metodik som tas upp är performansanalys, observationer och matriser. Vidare kommer modersmålets,

Hur gör man då i praktiken? Det använder man sig av i performansanalys, när man bedömer ett andraspråk i utveckling. Det kan man  Med hjälp av s.k. performansanalyser kan pedagoger få en allsidig bild av elevens språkliga kompetens.