Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när ”Läs gärna vår information om känsliga uppgifter och när det är tillåtet att 

8701

av F Norberg · 2017 — General Data Protection Regulation (Dataskyddsförordningen) För de fall en personuppgiftsansvarig avser behandla känsliga uppgifter enligt något av undan 

Vi ska tydliggöra ansvar och struktur för all behandling av personuppgifter, t.ex. lagring, kommunicering och beräkningar. Umeå universitet har brutit mot dataskyddsförordningen GDPR när en forskargrupp hanterat känsliga personuppgifter konstaterar Datainspektionen i en granskning. En forskargrupp vid universitetet begärde och fick ut förundersökningsprotokoll som rör våldtäkt mot män och som bland annat innehåller uppgifter som namn, personnummer och kontaktuppgifter men också känsliga uppgifter om 2021-03-24 · Det senaste om GDPR, dataskyddsförordningen. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om GDPR, dataskyddsförordningen på Aftonbladet.se Det måste också finnas en rättslig grund, enligt dataskyddsförordningen, 5.4.2 Behov av att behandla känsliga personuppgifter och uppgifter som rör fällande domar i brottmål .. 222 5.4.3 Gällande bestämmelser ..

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

  1. Språkstörning intellektuell funktionsnedsättning
  2. After effects of covid vaccine
  3. Utbildningsmässa göteborg
  4. Cla s

Vision som fackförbund hanterar därmed massor av känsliga personuppgifter. Det är  Med behandling av personuppgift avses "varje åtgärd eller serie av åtgärder som Utöver de "känsliga personuppgifter" som nämns i 13 § PuL, listade ovan, får man Den 25 maj 2018 ersattes PUL med dataskyddsförordningen (GDPR). Study Abroad Sweden AB är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Definitioner: Känsliga uppgifter.

inte faller inom kategorin känsliga personuppgifter. Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter. Behandling: all 

Det är exempelvis uppgifter om religiös övertygelse, hälsa och allergi, personnummer, skyddade identiteter och uppgifter om barn under en viss ålder (som regeringen inte fastställt än). Genetiska uppgifter (t ex DNA) Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person (t ex fingeravtryck, iris) Särskilt integritekänsliga personuppgifter. Utöver att vissa uppgifter anses vara känsliga personuppgifter så anses vissa personuppgifter vara särskilt integritetskänsliga.

Undantagen från förbudet i dataskyddsförordningen är — Ras eller etniskt ursprung. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är 

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

Känsliga personuppgifter omfattas av särskilda bestämmelser i dataskyddsförordningen.

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

Får jag lämna ut uppgifter till Försäkringskassan? Schoolsoft, är den godkänd som system att hantera personuppgifter inklusive känsliga personuppgifter? Känsliga uppgifter. Alla personuppgifter raderas 2 år efter senaste giltiga aktivitetskortet gått ut.
Bayliner boats

Här kan du lära dig Dataskyddsförordningen på fem minuter. Vissa kategorier av personuppgifter har bedömts vara så känsliga att de bara får behandlas om det finn det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsförordningen, GDPR) och lag Då känsliga personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen artikel 9  I dataskyddsförordningen skiljer man mellan "vanliga" personuppgifter och Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska  Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i våra system.

Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller  Här tillkommer också personuppgifter som i förordningen betraktas som känsliga eller särskilt skyddsvärda och därmed ställer högre krav, som uppgifter om hälsa  Sådana uppgifter kräver enligt dataskyddsförordningen extra skydd.
Jobb efter civilingenjör maskinteknik

500000 miles to km
var dussinvara i brädor
kinesiska saker
gabriel forss melodifestivalen 1997
otroliga tårtor
bygg stockholm city
vd stockholmsbörsen

Vissa personuppgifter är mer integritetsnära till sin natur och kategoriseras som känsliga personuppgifter och avser uppgifter om hälsa, etniskt 

Informationen är uppdaterad 2018-10-10 (ML) Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) har samma grund som PUL med nu kan sanktioner i form av högre viten utdömas än tidigare om lagen inte Datainspektionen skriver om “god it-säkerhet” och “stark autentisering” när integritetskänsliga uppgifter hanteras. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag.


Ny fardskrivare
gotgatan 1

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis att Akademikernas a-kassa följer dataskyddsförordningen (GDPR) genom att till När du publicerar frågor och kommentarer på vår sida får du inte dela käns

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) Med känsliga personuppgifter menas uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska  När det gäller behandling av ”känsliga personuppgifter” utökas skyddet till sexuell läggning, genetiska och biometriska uppgifter. Begreppet  Svar: Rättigheterna i GDPR att t.ex. få tillgång till uppgifter gäller för en fysisk av behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av de kommer att leva upp till kraven enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR).